• (080) 132 7029
  • bad_supachai@hotmail.com
  • อยู่ข้างสนามบินจังหวัดน่าน,
    ตำบลในเวียง, อำเภอเมือง, น่าน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

29 January 2016 by TRAVEL 1656 Views
Rate this item
(0 votes)

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีที่พักให้ทุกท่านได้พักผ่อนและชมบรรยากาศยามเช้า เหมาะสำหรับการ ชมต้นไม้ชมพูภูาคา  ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่หาพบได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคานอกจาก ต้นไม้แห่งนี้ยังมีบรรยากาศและความสวยงามโดยรอบที่น่าสนใจจำนวนมาก ให้ทกท่านเพลิดเพลินไปกับชมบรรยากาศพันธ์ต่างๆนานาชนิด