• (080) 132 7029
  • bad_supachai@hotmail.com
  • อยู่ข้างสนามบินจังหวัดน่าน,
    ตำบลในเวียง, อำเภอเมือง, น่าน

พระบรมธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

29 January 2016 by TRAVEL 1630 Views
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางมาไกล ถึงจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพาลูกค้ามาไหว้พระสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย บ้านกรูด  แน่นอนว่าเดินทางมาไกลขนาดนี้ต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างแน่นอนครับ