• (080) 132 7029
  • bad_supachai@hotmail.com
  • อยู่ข้างสนามบินจังหวัดน่าน,
    ตำบลในเวียง, อำเภอเมือง, น่าน

บ้านมณีพฤกษ์

29 January 2016 by TRAVEL 1521 Views
Rate this item
(0 votes)

มาท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์  กันครับ และเยี่ยมเยือน ชาวเผ่าม้ง หากทุกท่านคิดว่าไกล และเส้นทางลำบากแต่ป่าวเลยครับตอนนี้สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ทุกท่านสามารถเที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงามและพักผ่อน พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาวม้ง  และสนุกสนานไปกับวิถีชีวิตของชาวม้งครับ

ปากทางเข้าหมู่บ้านมณีพฤกษ์

bamanee

บรรยากาศโดยรอบ หมู่บ้านมณีพฤกษ์

 

 

bamanee1

 

bamanee2